Уважаеми гости на хотел Самоков, забранява се съхранението на ски оборудване в хотелските стаи. За целта използвайте ски гардероба, Етаж – 1. Не се приемат за съхранение ски/сноуборд екипировка наети от други ски гардероби в комплекса.

10 FIS ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
Карането на ски и сноуборд, както всички спортове , е свързано с известен риск.
FIS правилата за безопастно поведение на скиорите и сноубордистите на пистата,
се считат за идеален пример за отговорно поведение и целта им е да се избегнат инциденти.

FIS правилата за безопастно поведение на скиорите и сноубордистите на пистата важат за всички скиори и сноубордисти-те са длъжни да ги познават и спазват. При нарушене на правилата, всеки сиор или сноубордист носи гражданска и наказателна отговорност в случай на инцидент.
1. Съобразяване с другитена пистата всички скиори и сноубордисти са длъжни да се държат така, че да не застрашават сигурността на останалите и да не рискуват да ги наранят.
2. Конрол на скоростта и начина на спускане-всички скиори и сноубордисти са длъжни да съобразяват своята скорост и начин на спускане както с нивото на собствените си възможности, така и с терена, климатичните условия, състоянието на снега, наличието и разположението на други хора по пистите.
3. Избор на пътя на спускане- всеки скиор или сноубордист трябва да избира своя път така, че да не застрашава сигурността на спускащия се пред него.
4. Изпреварване- може да се изпреварва отгоре и отдолу, отяво и отдясно, но винаги- на разстояние, което предоставя на изпреварвания достатъчно пространство за движение.
5. Навлизане, тръгване и каране нагоре по склона- при излизане на пистата, при тръгване след спиране, както и при спускане със завои или направо, скиорът или сноубордистът е длъжен да се огледа нагоре и надолу и да се увери, че няма да представлява опастност за себе си и за другите.
6. Спиране всеки скиор или сноубордист трябва да избягва да спира в теснини или в места с недостатъчна видимост, а в случай на падане на такова място трябва да го освободи възможно най- бързо.
7. Изкачване и слизане- при изкачване и слизане пеша задължително се използва краят на пистата.
8. Спазване на знацитеспазванео на маркировката и сигнализацията е задължително за всички скиори и сноубордисти.
9. Оказване на помощ- при нещастен случай всеки скиор и сноубордист  е длъжен да окаже помощ на пострадалия.
10. Документи за самоличност-при нещастен случай всеки скиор и сноубордист -независимо дали е свидетел, или участник, и дали носи отговорност за инцидента- е длъжен да се легитимира.