ЦЕНИ ЗА СЕРВИЗ КЪМ СКИ ГАРДЕРОБ
ХОТЕЛ САМОКОВ

 
1. Пълен сервиз
/ заливане, шлайфане, кантове/
 
2. Частичен ремонт
/ заливане, шлайфане/
 
3. Заточване на кантове  
4. Монтаж на автомати
 
 
5. Ремонт на автомати  
6.Вакса топла  
7. Пълен ремонт на борд  
8. Монтаж на автомати на борд  
9. Заточване на кантове на борд  
10. Вакса топла за борд  
11. Лепене на борд